00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

تولید صنعتی اسید سولفوریک به روش تماسی Articles

1. تهیه و خالص سازی :

خالص سازی و هوا برای جلوگیری از مسموم‌شدن کاتالیزور لازم است. گازها پس از شستشو با آب ، با اسید سولفوریک خشک می‌شوند.

2. اکسیداسیون کاتالیکی :

با در دمای بالاتر از 450 درجه سانتیگراد و فشار 2 atm و کاتالیزور پنتا اکسید وانادیم واکنش داده و تولید می‌کند. تولید شده از میان تبادلگر گرمایی عبور داده شده و در اسید سولفوریک غلیظ حل شده و تولید الئوم می‌کند. به دلیل اینکه انحلال در آب بسیار گرمازا بوده و بجای اسید سولفوریک مایع ، مه تولید می‌شود، انحلال مستقیم در آب عملی نمی‌باشد.

3. تولید :

اولئوم با آب واکنش داده و اسید سولفوریک تولید می‌کند.