00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

نیترات پتاسیم چیست ؟

مشخصات محصول نیترات پتاسیم :

• نام شیمیایی : نترات پتاسیم.

• فرمول شیمیایی: KNO3

تعریف نیترات پتاسیم

شوره یا نترات پتاسیم یک ترکیب شیمیایی است ، این ماده در محل هایی مانند دیواره غارها بصورت طبیعی به شکل گرد سفید رنگی وجود دارد . نیترات پتاسیم یک اکسید کننده تقریبا قوی است . نیترات پتاسیم آب جذب می کند بنابراین در محصولاتی مانند باروت که از شوره استفاده می شود در صورت قرار گیری در هوای آزاد رطوبت می گیرد و خراب می شود . یکی از واکنش های مهم نیترات پتاسیم ، نیترات پتاسیم و شکر است که در بسیاری از سوخت موشک ها استفاده می شود و همچنین به دلیل خروج H2O و N2 از این واکنش ابر دودزایی درست می کند که به عنوان بمب دودزا استفاده می شود اما در حقیقت این واکنش نسبت دقیق دارد و بدون داشتن نسبت درست واکنش درست عمل نمی کند . که نسبت آن 6 به 6 شکر نیترات پتاسیم است . این ماده با درصد خلوص بالا از فروشگاه های مواد شیمیایی قابل تهیه و خریداری می باشد . اما چنانکه ترکیب ناخالص پتاسیم نیترات را بخواهد ، می توانید از فروشگاه های مرتبط با باغداری و فروشگاه های کود شیمیایی ، آن را تهیه نمایید . شاید در برخی از عطاری ها نیز وجود داشته باشد ، اما این ماده نام دیگری تدارد و به نام پتاسیم نیترات یا نیترات پتاسیم یا با نام لاتین k-nitrate شناخته می شود . پتاسیم نیترات کاربردهای فراوان دارد که از جمله برای ساختن باروت و نیز در ترکیب خمیر دندان مورد استفاده قرار می گیرد .

صنایع مصرفی :

پتاس در صنایع مختلفی استفاده می شود . اما مهم ترین کاربرد آن به عنوان کود شیمیایی در صنایع کشاورزی است . سایر مصارف آن در صنایع غیر کشاورزی مانند تولید صابون و شوینده ها ، رنگ های شیمیایی و داروها ، صنایع شیشه و سرامیک ، صنایع غذایی ، تهیه گل حفاری و.......هستند که حجم بسیار کمی از تولید پتاس ، در این صنایع مصرف می شود . تعداد زیادی از نمک های پتاسیم مهم هستند و شامل برمید ، کربنات ، کلرات ، کلرید ، کرومات ، سینید ، دی کرومات ، هیدروکسید ، یدید ، نیترات و سولفات پتاسیم می باشند

موارد مصرف و کاربرد نیترات پتاسیم

صنعت کشاورزی :

پتاسیم یکی از عناصر غذایی اولیه موجودات زنده جانوری و گیاهی است ، کودهای پتاسیم بعد از نیتروژن و فسفر ، سومین کود از نظر مصرف هستند ، کودهای 95% از مصرف پتاسیم را به خود اختصاص داده اند و کمتر از 10درصد آن به مصرف تهیه مواد شیمیایی می رسد . کودهای طبیعی یا شیمیایی باعث افزایش توانایی خاک برای رشد و سلامت گیاه است که حاوی نیتروژن ، فسفر یا پتاسیم می باشد و این عناصر حاصل خیزی خاک را افزایش می دهند . پتاسیم فعالیت یا عدم فعالیت آنزیم ها ، استفاده بهینه از آب

فتوسنتز و انتقال قندها ، تولید نشاسته ، در ترکیبات پر انرژی لازم برای رشد گیاهان ، مقاومت در برابر بیماری ها و اثرات ناشی از خشک سالی ، طعم و بوی میوه ها و سبزیجات را در گیاهان کنترل می کند .

عرضه پتاسیم ، بیشتر بصورت پتاس و کانی ها یپتاسیم دار ، کانه ها و محصولات فرآوری شده صورت می گیرد .

صنعت دارو سازی :

از نترات پتاسیم به عنوان نگهدارنده مواد غذایی به ویژه فرآورده های گوشتی استفاده می شود . از محلول

رقیق نیترات پتاسیم به عنوان داروی مدر استفاده می شود . در مواردی که پتاسیم بدن کم می شود نمک های پتاسیم به صورت خوراکی یا تزریقی به بیمار تجویز می شود و از محلول های پتاسیم در مراحل بارداری استفاده می شود . از کلرید پتاسیم برای بیمارانی که مبتلا به مرض قند هستند استفاده می شود .

سیلویت یکی از تشکیل دهنده های اصلی می باشد . استفاده از نمک های پتاسیم به ویژه برای بیمارانی که ناراحتی های قلبی و دستگاه گوارشی دارند باید با دقت انجام گیرد و در صورت بروز سر گیجه ، حالت تهوع و یا دل درد باید مصرف ویا دل درد باید مصرف آن متوقف شود . از کلرید پتاسیم امروزه در درمان کمبودخاصیت قلیایی خون و شوک های به وجود آمده د ربیماری های کاهش قند خون استفاده می شود . به علاوه برای در مان بی نظمی های ضربان قلب ناشی از داروهای تجویزی برای نارسایی قلبی کاربرد دارد .

بهداشتی :

در خمیر دندانهای خاص به عنوان ماده ضد حساسیت مورد استفاده است همچنین در بعضی از مواد های شوینده و بهداشتی بکار می رود .

صنایع نظامی :

در صنایع نظامی بیشترین کاربرد را دارا می باشد در ساخت باروت به عنوان ماده اولیه اصلی بکار می رود که 75 درصد کل را دارا می باشد به این صورت که همراه با 14 درصد ذغال چوب و 11 در صد گوگرد مخلوط می شود در ساخت موشک ها ماده اولیه تولید سوخت است همچنین در ساخت بمب های انفجاری و بمب های دودزا کاربرد دارد .

صنایع:

در صنایع خودرو سازی برای تولید کیسه های هوا از پتاسیم نیترات استفاده می شود این ماده برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از به وجود آمدن سدیم فعال در طی واکنش های مربوطه استفاده می شود در ساخت شیشه از نترات پتاسیم استفاده می شود .

پزشکی :

برای درمان آسم و فشار خون بالامورد استفاده قرار می گیرد زیرا نوعی کاهنده فشار خون است .

این مطلب توسط شرکت کیمیا تهران اسید جمع آوری گردیده است.

سایت : www.tacid.ir

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

K.N.O3

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7757-79-1

شماره استاندارد بین المللی

PLL500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

4.1321

HR

3

چگالی نسبی

2.109

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

101.1

دمای ذوب (°C)

334

System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 61
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1631